segunda-feira, 10 de maio de 2010

Aberturas de Naruto - Todas as aberturas do Naruto Clássico


Aberturas de Naruto - Todas as aberturas do Naruto Clássico

Aberturas de Naruto - Naruto Clássico - Nona AberturaAberturas de Naruto - Naruto Clássico - Nona Abertura - Yura Yura - Hearts Grow

Abertura do anime Naruto Clássico número 09.
Nome da Música: Yura Yura
Banda: Hearts Grow

Aberturas de Naruto - Naruto Clássico - Oitava AberturaAberturas de Naruto - Naruto Clássico - Oitava Abertura - Re:member – Flow

Abertura do anime Naruto Clássico número 08.
Nome da Música: Re:member
Banda: Flow

Aberturas de Naruto - Naruto Clássico - Sétima AberturaAberturas de Naruto - Naruto Clássico - Sétima Abertura - Nami Kaze Satellite – Snorkel

Abertura do anime Naruto Clássico número 07.
Nome da Música: Nami Kaze Satellite
Banda: Snorkel

Aberturas de Naruto - Naruto Clássico - Sexta AberturaAberturas de Naruto - Naruto Clássico - Sexta Abertura - No Boy, No Cry – Stance Punks

Abertura do anime Naruto Clássico número 06.
Nome da Música: No Boy, No Cry
Banda: Stance Punks

Aberturas de Naruto - Naruto Clássico - Quinte AberturaAberturas de Naruto - Naruto Clássico - Quinte Abertura - Seishun Kyosokyoku – Sambomaster

Abertura do anime Naruto Clássico número 05.
Nome da Música: Seishun Kyosokyoku
Banda: Sambomaster

Aberturas de Naruto - Naruto Clássico - Quarta AberturaAberturas de Naruto - Naruto Clássico - Quarta Abertura - GO!!!! – Flow

Abertura do anime Naruto Clássico número 04.
Nome da Música: GO!!!!
Banda: Flow

Aberturas de Naruto - Naruto Clássico - Terceira AberturaAberturas de Naruto - Naruto Clássico - Terceira Abertura - Kanashimi wo Yasashisa Ni – Tasuku

Nome da Música: Kanashimi wo Yasashisa Ni
Banda: Tasuku

Aberturas de Naruto - Naruto Clássico - Segunda AberturaAberturas de Naruto - Naruto Clássico - Segunda Abertura - Haruka Kanata - Asian Kung-Fu Generation

Aberturas de Naruto - Naruto Clássico - Primeira AberturaAberturas de Naruto - Naruto Clássico - Primeira Abertura - Rocks - Hound Dog

Primeira Abertura do anime Naruto Clássico
Nome da Música: Rocks
Banda: Hound Dog